Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
De digitaal vaardige

organisatie

De digitaal vaardige organisatie biedt haar medewerkers een performante hybride werkplek aan waar efficiënt samengewerkt en geïnnoveerd kan worden. Want dat is de beste garantie om uw klanten aan u te binden.

Naast de nodige tools en IT-applicaties speelt ook de sociale en mentale ondersteuning vanuit elk departement een cruciale rol. Zo kan een digitaal vaardige organisatie haar medewerkers blijven motiveren en engageren thuis en op kantoor.

Organisaties moeten nu eenmaal digitaal versnellen om voor hun klanten relevant te blijven.

%

74

Bron:  The life and times of cybersecurity professionals 2018. Research by ESG and ISSA, 2019.

… van de organisaties vreest een tekort aan vaardigheden inzake cyberbeveiliging.

De digitaal vaardige organisatie zorgt voor een naadloze overgang tussen verschillende werkplekken. De uitvalsbasis voor digitaal vaardige medewerkers vormt de smart office: een slimme en veilige plek die hun productiviteit ondersteunt.

 

De werkplek

 • Zero-trust is mogelijk omdat de software-defined IT-omgeving heel snel, kostenefficiënt en geautomatiseerd geconfigureerd kan worden in tegenstelling tot de meer statische netwerken van vroeger.

 • Gecombineerd met single sign-on en tweefactorauthenticatie zorgt u zo voor een heel veilige en toch gebruiksvriendelijke digitale werkomgeving.

Uiteraard willen bedrijven niet worden gehackt en zorgen ze daarom voor een zo veilig mogelijke werkplek. Steeds vaker wordt daarbij het ‘zero-trust’ -'geen vertrouwen’- principe gehanteerd. In plaats van te verbieden wat niet mag, draait zero-trust die gedachtegang om en richt zich op wat toegelaten is. De gebruiker zelf ondervindt pas hinder wanneer die iets probeert te doen dat niet mag. 

Veilige werkplek

tot

%

40

%

19

...van de medewerkers klikte op een phishing-mail.

Bron: European Cyber Security Perspectives 2019.

Al deze technologieën zorgen er wel voor dat het IT-landschap almaar ingewikkelder wordt. Om het allemaal beheersbaar te houden, kunnen organisaties gebruikmaken van Digital Workplace-as-a-Service (WPaaS)

Met WPaaS neemt u voor uw medewerkers een digitale werkplek af onder de vorm van een dienst, tegen een vaste prijs per gebruiker. Zo kan uw organisatie zich op haar kerntaken toespitsen en schakelt u voor het beheer en onderhoud van een efficiënte en productieve hybride werkomgeving specialisten in. 

Uw grote voordeel? Ontzorging. U geniet meteen van alle best practices en een holistische aanpak: de toestellen, de digitale programma’s, de ondersteuning en de beveiliging. De digitale werkplek wordt zo een dienst die mee evolueert met de meest recente technologieën en de behoeften van uw organisatie.

Verzekerde ondersteuning

Smart office

Ondertussen worden ook de bedrijfsgebouwen ‘slimmer’. Smart buildings zijn geïntegreerde fysieke en digitale infrastructuren die een optimale bezettingsgraad verzekeren op een betrouwbare, kosteneffectieve en duurzame manier. Ondersteund door onderliggende technologieën (zoals AI, VR/AR, IoT, Cloud, 5G, Fiber, etc.) kunnen organisaties de betrouwbaarheid en de prestaties van hun activa verbeteren, het energieverbruik verminderen, het gebruik van de ruimte optimaliseren en de impact op het milieu tot een minimum beperken.


 • SDx biedt IT de nodige wendbaarheid om met een makkelijke software de juiste applicaties en toestellen voorrang te geven op het netwerk.

 • Proximus kan SDx tussen verschillende locaties (SD-WAN) laten werken, op elke locatie (SD-LAN) of zelfs op een datacenter (SD-DC) toepassen.

Bedrijven die willen innoveren, hebben een flexibel netwerk nodig dat hen in staat stelt applicaties goed te beheren. Almaar meer organisaties schakelen daarom over op een Software Defined Netwerk (SDx)

Flexibel netwerk

Het bedrag dat cybercriminaliteit naar verwachting aan ondernemingen zal kosten de komende vijf jaar.

Bron:  Accenture, 2019.

biljoen dollar

5,2

 • In 2019 volgde elke Proximus-medewerker gemiddeld 4,7 dagen opleiding. Een getal dat voor 2020 met 17% werd opgetrokken.

 • 2.252 medewerkers volgden al een opleiding gericht op het vergroten van hun digitale vaardigheden.

 • Er waren meer dan 90 ‘reverse mentoring’-sessies, waar jongere collega’s teamleaders trainden in het  gebruik van digitale tools. 

Werknemers adopteren nieuwe werkmethodes zoals ‘agile’ en ‘design thinking’ niet automatisch. Het vereist inzet en focus. Daarom blijven we bij Proximus volop inzetten op training en opleiding: 

Investeren in digitale vaardigheid via training en opleiding

Het werk

Werk in een digitaal vaardige organisatie verloopt dynamischer dan ooit. De snelle evolutie van een persoonlijk, face-to-face samenwerkmodel naar een remote en resultaatgericht werkmodel veranderde veel. Zo ook de relatie met en tussen de digitaal behendige medewerkers.

 • Communicatie verloopt er via de juiste kanalen: chat, videobellen en -vergaderen, notities bijhouden… De digitaal behendige organisatie bezorgt haar digitaal vaardige medewerkers dan ook de juiste (mobiele) toestellen en applicaties om efficiënt en effectief te werken. Van smartphone en laptop over headset naar digitale programma’s.

 • Met werkmethodes als ‘agile’ en ‘design thinking’ worden uw medewerkers autonomer en verantwoordelijker en ontstaat er een cultuur van wendbaarheid. Zo kan u sneller toegevoegde waarde voor uw klanten creëren.

 • Slim digitaal samenwerken wil ook zeggen dat iedereen toegang heeft tot de relevante informatie en data. Alle documenten staan dan ook in de cloud, toegankelijk voor iedereen die daartoe de rechten heeft. Zo kunnen medewerkers asynchroon of synchroon (fysiek of in videomeetings) op documenten en projecten samenwerken.

 • In een complexere wereld zijn meer expertises van verschillende teams noodzakelijk om problemen op te lossen. Daardoor kunnen de grenzen tussen departementen beginnen te vervagen. Steeds vaker worden projecten door multidisciplinaire teams gedragen, want één departement alleen kan niet langer alles coveren. Silodenken en -doen horen voortaan bij het oude normaal.

 • Slimme ideeën kunnen van overal komen en zowel leveranciers als klanten zijn een onuitputtelijke bron van innovatie. Die bron aanspreken kan zowel passief (via data-analyse) of actief (via co-creatie-projecten die de grenzen van de eigen organisatie overstijgen). 

Uiteraard was efficiënt samenwerken altijd al belangrijk maar hoe dat gebeurt in het hybride werken is toch deels anders. 

Co-creëren is het nieuwe samenwerken. 

 • een divers opleidingspakket rond zowel de harde als zachte skills die noodzakelijk zijn in de hybride werkplek.

 • een gedetailleerde thuiswerkpolicy met duidelijke leidraden voor werknemers over de do’s en don’ts op de hybride werkplek.

 • een duidelijk HR-beleid rond thuiswerk, met focus op bijstand, dialoog, evaluaties en beloningen, waarbij u uw werknemers en teams meer verantwoordelijkheid, vertrouwen en de controle over hun manier van werken geeft.
    
 • veiligheid en zekerheid: niet enkel voor het monitoren van werkplekken, internetkwaliteit, ergonomisch comfort, enz. maar ook wat betreft cyberveiligheid.

Door die continue digitalisering is ook training en begeleiding van medewerkers een continu aandachtspunt geworden. De digitaal vaardige organisatie zorgt voor:

Training & begeleiding

Datagedreven werken, maakt dat organisaties de juiste dingen kunnen doen.

 • Data over productie- en andere processen, aangevuld met data van uw toeleveranciers, helpt om uw efficiëntie te verhogen.
 • Klantendata geven u een duidelijker beeld van de wensen en noden doorheen de ‘customer journey’ en zorgen ervoor dat u en uw medewerkers hier beter op kunnen inspelen.
 • Het monitoren van het gebruik van digitale tools kan helpen om meer gericht opleidingsprogramma’s samen te stellen.

De steeds uitdijende digitalisering genereert ook een massa aan data die zorgt dat u slimmere besluiten kan nemen, uw klanten beter leert kennen en bijkomend kan innoveren. 

Een massa aan data

Pairi Daiza, drie keer al verkozen tot beste dierentuin van Europa, biedt een onvergetelijk verblijf in het hart van het park, met een geweldige tv-ervaring en on-demand inhoud. 

CUSTOMER CASE

Via onze digitale mediaoplossingen communiceert u efficiënt met medewerkers en klanten. 

 • Centraliseer en structureer al uw digitale middelen met onze 'Media Asset Management' (MAM)-oplossing.
 • Verbeter de klantenervaring door uw boodschap met een groot publiek te delen via Business TV en Digital Signage.

Efficiënt communiceren

Verhoog en onderhoud het engagement van arbeiders, salesvertegenwoordigers, technici op de baan en andere medewerkers in het veld door hen steeds te betrekken bij het bedrijf, ook al zijn ze niet vaak in het hoofdkantoor. 

Hou hen op de hoogte via…

 • Dagelijkse communicatietools zoals checklijsten, bedrijfs-updates, incident reportages, taak- en shiftplanning en meer.
 • HR-informatie zoals trainingsschema’s, mobiele My HR-toepassingen, tools om administratie af te handelen enz.
 • Mobiele toegang tot essentiële documenten en andere bedrijfscommunicatie.

Heb aandacht voor mobiele medewerkers

 • Betere communicatie en samenwerking, altijd en overal, met Office 365, Teams en andere samenwerkingsapps.
 • Mobiele apparaten zoals laptops, smartphones, tablets, headsets en andere accessoires.
 • Hybride meeting rooms en trainingruimtes.
 • Ondersteuning bij de implementatie van digitale oplossingen. U kan de gebruikersadoptie verhogen via een actieplan in meetbare stappen, aangevuld met extra info en trainingssessies voor uw medewerkers.

Blijf in nauw contact met alle medewerkers en zorg voor…

De tools

Werknemers zijn nu verder van elkaar verwijderd dan ooit tevoren. Daarom is het cruciaal om de employee experience te verbeteren, frustratie over IT te vermijden en de prestaties op de werkplek te verhogen. Daarvoor maakt een digitaal vaardige organisatie gebruik van een uitgebreid gamma aan tools en applicaties die het werk van uw werknemers zowel op kantoor als erbuiten vlot laat verlopen.

De business

De shift naar een nieuwe, digitale manier van werken, kwam voor veel bedrijven sneller gekomen dan voorzien. Daarom biedt Proximus op maat gemaakte werkplekoplossingen zodat bedrijven zich kunnen blijven focussen op hun core business. Daarbij zijn 4 aspecten belangrijk: ontzorgen, digitale vaardigheden opbouwen, meten en blijven evolueren.

 • Door strategische keuzes voor te bereiden: van toestellen en bedrijfssoftware tot beveiliging, service desk en andere diensten zoals hulp op afstand of ter plaatsen.

 • Door de financiering te regelen van alle materialen, staffing en sturing van ondersteunende IT diensten via een combinatie van aankoop, lease of as-a-service inkopen.

 • Door het operationele beheer van de IT van het bedrijf over te nemen (van ingebruikname over wijzigingen en uitbreidingen, t.e.m. buitengebruikstelling)

 • Door in te zetten op de adoptie van nieuwe digitale technologieën (zoals AI, VR/AR, IoT, Cloud, Cybersecurity, 5G of Fiber), hierin te blijven innoveren en onze eigen ervaring door te geven aan uw medewerkers. 

1. Ontzorgen van digitaal vaardige organistaties:

 • Bepaal welke ROI u verwacht van de digitale werkplek.
   
 • Maak gebruik van end-user monitoring om het gebruik van de digitale tools te meten, met inachtname van de GDPR-regels uiteraard. Dat laat ook toe om proactief IT-problemen te voorkomen.

 • Onderzoek de situatie zoals die is na de overstap door de KPI-dashboards te analyseren: in hoeverre wordt er van de digitale werkplek en de verschillende toepassingen gebruik gemaakt? Welke tools en applicaties worden er gebruikt en welke zijn (nog niet) ingeburgerd?

 • Vergelijk de situatie voor en na de overstap om het succes te kunnen meten.

 • Organiseer trainingen en andere praktische leerervaringen om van uw medewerkers echte ambassadeurs (Digital Heroes) van de digitale werkplek te maken. 

De enige manier om erachter te komen of de digitale werkplek het beloofde resultaat heeft bereikt, is door het gebruik te meten:

3. Meten is weten

  • Trainingssessies (zowel persoonlijk als via webinars) zijn idealiter interactief: door werknemers continu te laten oefenen met nieuwe aspecten en updates van de digitale werkplek is de kans groter dat ze doorlopende veranderingen sneller zullen accepteren.

  • Handige cheat sheets geven een beknopte uitleg van de afzonderlijke toepassingen van de digitale werkplek terwijl gebruikershandleidingen bieden een uitgebreider en completer overzicht van de verschillende toepassingen en functionaliteiten.

  • Een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) kan ervoor zorgen dat de klantenservice minder vragen krijgt.

  • In filmpjes met screenshots kunnen eindgebruikers stap voor stap zien hoe ze iets moeten doen.

Al uw medewerkers op dezelfde lijn houden en hun digitale expertise opbouwen: dat is de sleutel om uw digitale werkplek te doen slagen  en een voorwaarde om de verdere digitalisering van uw bedrijf, het klantencontact, het businessmodel te doen slagen. 

U kunt nog zo veel tijd en energie in uw digitale werkplek steken, als uw werknemers er niet helemaal voor gaan, zal het niets opleveren. Enkele essentiële aspecten om te garanderen dat uw medewerkers mee aan de kar blijven trekken van het digitaal businessmodel:

2. Digitale vaardigheden opbouwen

Net zoals Rome niet op één dag is gebouwd, zal ook de hybride werkplek blijvende inspanning vragen: 

Blijven evolueren

 • Laten de voordelen van het digitale werken in de directe omgeving zien
 • Helpen collega’s en beantwoorden hun vragen
 • Blijven op de hoogte van nieuwe digitale manier van samenwerken 
 • Delen feedback en expertise in de gemeenschap van Digital Heroes

Deze digitale helden…

Om de digitalisering doorheen de ganse organisatie verder te ondersteunen, startte Proximus het project ‘Digital Heroes’ op: medewerkers met digitale vaardigheden die voorop willen lopen en de overgang naar een digitale manier van werken helpen vergemakkelijken. 

Digitale helden bij Proximus

 • Niets gaat vanzelf, dus ook uw digitale werkplek niet. Het is van essentieel belang dat uw strategie en roadmap voor uw digitale werkplek gepaard gaan met een duidelijke stapsgewijze aanpak.

 • Uw digitale werkplek is een langetermijnproject. De technologie ontwikkelt zich razendsnel en uw digitale werkplek zal moeten bijblijven. Als u in de cloud werkt, worden updates automatisch geïnstalleerd, zodat u zich hier geen zorgen meer om hoeft te maken.

 • Breid de digitale werkplek stap voor stap uit. Misschien moet niet alles binnen uw bedrijf gedigitaliseerd worden, maar het is goed mogelijk dat u extra waarde voor uw bedrijf kunt genereren door ook minder voor de hand liggende zaken te digitaliseren.
 • Experimenteer met nieuwe technologieën, zoals AI, VR/AR, IoT, Cloud, Cybersecurity, 5G of Fiber, zelfs als deze op het eerste gezicht niet echt geschikt lijken voor uw bedrijf. Bekijk of u er binnen uw organisatie een specifieke testruimte kan worden ingericht. De ervaring die u daar opdoet, kunt u gebruiken om uw digitale werkplek naar een hoger niveau te tillen.

 • De hybride werkplek is ieders verantwoordelijkheid, niet louter die van IT of HR. Een ketting is zo sterk als haar zwakste schakel en ook de digitale behendigheid van uw organisatie hangt af van hoe digitaal behendig al uw departementen, teams en medewerkers zijn. Digitale vaardigheid zou daarom in de doelstellingen van elke leidinggevende en elke medewerker ingeschreven moeten zijn. 

De digitaal vaardige organisatie biedt haar medewerkers een performante hybride werkplek aan waar efficiënt samengewerkt en geïnnoveerd kan worden. Want dat is de beste garantie om uw klanten aan u te binden.

Naast de nodige tools en IT-applicaties speelt ook de sociale en mentale ondersteuning vanuit elk departement een cruciale rol. Zo kan een digitaal vaardige organisatie haar medewerkers blijven motiveren en engageren thuis en op kantoor.

Organisaties moeten nu eenmaal digitaal versnellen om voor hun klanten relevant te blijven.

organisatie

De digitaal vaardige
 • Zero-trust is mogelijk omdat de software-defined IT-omgeving heel snel, kostenefficiënt en geautomatiseerd geconfigureerd kan worden in tegenstelling tot de meer statische netwerken van vroeger.

 • Gecombineerd met single sign-on en tweefactorauthenticatie zorgt u zo voor een heel veilige en toch gebruiksvriendelijke digitale werkomgeving.

Uiteraard willen bedrijven niet worden gehackt en zorgen ze daarom voor een zo veilig mogelijke werkplek. Steeds vaker wordt daarbij het ‘zero-trust’ -'geen vertrouwen’- principe gehanteerd. In plaats van te verbieden wat niet mag, draait zero-trust die gedachtegang om en richt zich op wat toegelaten is. De gebruiker zelf ondervindt pas hinder wanneer die iets probeert te doen dat niet mag. 

Veilige werkplek
Beveiligd Notarieel
Netwerk (BNN)

In samenwerking met de Federatie van het Notariaat (Fednot) stelde Proximus een beveiligd netwerk voor notarissen op. Eind september 2020 waren er al meer dan 38.000 akten online getekend.

CUSTOMER CASE


Bron: Gartner, februari 2019

Kom meer te weten over SDx.


 • SDx biedt IT de nodige wendbaarheid om met een makkelijke software de juiste applicaties en toestellen voorrang te geven op het netwerk.

 • Proximus kan SDx tussen verschillende locaties (SD-WAN) laten werken, op elke locatie (SD-LAN) of zelfs op een datacenter (SD-DC) toepassen.

Bedrijven die willen innoveren, hebben een flexibel netwerk nodig dat hen in staat stelt applicaties goed te beheren. Almaar meer organisaties schakelen daarom over op een Software Defined Netwerk (SDx)

Flexibel netwerk

Bekijk alle mogelijkheden van smart buildings.

Smart office

Ondertussen worden ook de bedrijfsgebouwen ‘slimmer’. Smart buildings zijn geïntegreerde fysieke en digitale infrastructuren die een optimale bezettingsgraad verzekeren op een betrouwbare, kosteneffectieve en duurzame manier. Ondersteund door onderliggende technologieën (zoals AI, VR/AR, IoT, Cloud, 5G, Fiber, etc.) kunnen organisaties de betrouwbaarheid en de prestaties van hun activa verbeteren, het energieverbruik verminderen, het gebruik van de ruimte optimaliseren en de impact op het milieu tot een minimum beperken.

De digitaal vaardige organisatie zorgt voor een naadloze overgang tussen verschillende werkplekken. De uitvalsbasis voor digitaal vaardige medewerkers vormt de smart office: een slimme en veilige plek die hun productiviteit ondersteunt.

 

De werkplek

Het bedrag dat cybercriminaliteit naar verwachting aan ondernemingen zal kosten de komende vijf jaar.

Bron:  Accenture, 2019.

biljoen dollar

5,2

tot

%

40

%

19

...van de medewerkers klikte op een phishing-mail.

Bron: European Cyber Security Perspectives 2019.

Met Proximus Analytics krijgt u toegang tot een brede waaier aan analysediensten en toepassingen. Of download de brochure

Het werk

Werk in een digitaal vaardige organisatie verloopt dynamischer dan ooit. De snelle evolutie van een persoonlijk, face-to-face samenwerkmodel naar een remote en resultaatgericht werkmodel veranderde veel. Zo ook de relatie met en tussen de digitaal behendige medewerkers.

 • Communicatie verloopt er via de juiste kanalen: chat, videobellen en -vergaderen, notities bijhouden… De digitaal behendige organisatie bezorgt haar digitaal vaardige medewerkers dan ook de juiste (mobiele) toestellen en applicaties om efficiënt en effectief te werken. Van smartphone en laptop over headset naar digitale programma’s.

 • Met werkmethodes als ‘agile’ en ‘design thinking’ worden uw medewerkers autonomer en verantwoordelijker en ontstaat er een cultuur van wendbaarheid. Zo kan u sneller toegevoegde waarde voor uw klanten creëren.

 • Slim digitaal samenwerken wil ook zeggen dat iedereen toegang heeft tot de relevante informatie en data. Alle documenten staan dan ook in de cloud, toegankelijk voor iedereen die daartoe de rechten heeft. Zo kunnen medewerkers asynchroon of synchroon (fysiek of in videomeetings) op documenten en projecten samenwerken.

 • In een complexere wereld zijn meer expertises van verschillende teams noodzakelijk om problemen op te lossen. Daardoor kunnen de grenzen tussen departementen beginnen te vervagen. Steeds vaker worden projecten door multidisciplinaire teams gedragen, want één departement alleen kan niet langer alles coveren. Silodenken en -doen horen voortaan bij het oude normaal.

 • Slimme ideeën kunnen van overal komen en zowel leveranciers als klanten zijn een onuitputtelijke bron van innovatie. Die bron aanspreken kan zowel passief (via data-analyse) of actief (via co-creatie-projecten die de grenzen van de eigen organisatie overstijgen). 

Uiteraard was efficiënt samenwerken altijd al belangrijk maar hoe dat gebeurt in het hybride werken is toch deels anders. 

Co-creëren is het nieuwe samenwerken. 

Managed Security and Intelligence Services

Veiligheid boven alles is het adagio in de nieuwe hybride werkplek. Aangezien het IT-landschap vandaag complexer oogt dan ooit en die complexiteit niet snel zal afnemen, kan u zich maar beter zo goed mogelijk wapenen.

Met Managed Security and Intelligence Services laat u het beheer en de controle van de beveiliging van uw IT omgeving volledig of gedeeltelijk over aan Proximus. Op die manier wordt de volledige IT-omgeving de klok rond bewaakt en beheerd; worden cyberaanvallen op proactieve wijze voorkomen en worden op regelmatige tijdstippen beveiligingsbeoordelingen en -audits uitgevoerd. 

Lees meer

Bekijk onze services rond Governance, Risk en Compliance 

of download het Managed Security Services e-book.

Een massa aan data

%

74

Bron:  The life and times of cybersecurity professionals 2018. Research by ESG and ISSA, 2019.

… van de organisaties vreest een tekort aan vaardigheden inzake cyberbeveiliging.

De steeds uitdijende digitalisering genereert ook een massa aan data die zorgt dat u slimmere besluiten kan nemen, uw klanten beter leert kennen en bijkomend kan innoveren. 

 • Data over productie- en andere processen, aangevuld met data van uw toeleveranciers, helpt om uw efficiëntie te verhogen.
 • Klantendata geven u een duidelijker beeld van de wensen en noden doorheen de ‘customer journey’ en zorgen ervoor dat u en uw medewerkers hier beter op kunnen inspelen.
 • Het monitoren van het gebruik van digitale tools kan helpen om meer gericht opleidingsprogramma’s samen te stellen.

Datagedreven werken, maakt dat organisaties de juiste dingen kunnen doen.

 • een divers opleidingspakket rond zowel de harde als zachte skills die noodzakelijk zijn in de hybride werkplek.

 • een gedetailleerde thuiswerkpolicy met duidelijke leidraden voor werknemers over de do’s en don’ts op de hybride werkplek.

 • een duidelijk HR-beleid rond thuiswerk, met focus op bijstand, dialoog, evaluaties en beloningen, waarbij u uw werknemers en teams meer verantwoordelijkheid, vertrouwen en de controle over hun manier van werken geeft.
    
 • veiligheid en zekerheid: niet enkel voor het monitoren van werkplekken, internetkwaliteit, ergonomisch comfort, enz. maar ook wat betreft cyberveiligheid.

Door die continue digitalisering is ook training en begeleiding van medewerkers een continu aandachtspunt geworden. De digitaal vaardige organisatie zorgt voor:

Training & begeleiding

 • In 2019 volgde elke Proximus-medewerker gemiddeld 4,7 dagen opleiding. Een getal dat voor 2020 met 17% werd opgetrokken.

 • 2.252 medewerkers volgden al een opleiding gericht op het vergroten van hun digitale vaardigheden.

 • Er waren meer dan 90 ‘reverse mentoring’-sessies, waar jongere collega’s teamleaders trainden in het  gebruik van digitale tools. 

Werknemers adopteren nieuwe werkmethodes zoals ‘agile’ en ‘design thinking’ niet automatisch. Het vereist inzet en focus. Daarom blijven we bij Proximus volop inzetten op training en opleiding: 

Investeren in digitale vaardigheid via training en opleiding

Zorg voor de juiste training en begeleiding van uw digitaal vaardige medewerkers.

Pairi Daiza, drie keer al verkozen tot beste dierentuin van Europa, biedt een onvergetelijk verblijf in het hart van het park, met een geweldige tv-ervaring en on-demand inhoud. 

CUSTOMER CASE

Via onze digitale mediaoplossingen communiceert u efficiënt met medewerkers en klanten. 

 • Centraliseer en structureer al uw digitale middelen met onze 'Media Asset Management' (MAM)-oplossing.
 • Verbeter de klantenervaring door uw boodschap met een groot publiek te delen via Business TV en Digital Signage.

Efficiënt communiceren

Verhoog en onderhoud het engagement van arbeiders, salesvertegenwoordigers, technici op de baan en andere medewerkers in het veld door hen steeds te betrekken bij het bedrijf, ook al zijn ze niet vaak in het hoofdkantoor. 

Hou hen op de hoogte via…

 • Dagelijkse communicatietools zoals checklijsten, bedrijfs-updates, incident reportages, taak- en shiftplanning en meer.
 • HR-informatie zoals trainingsschema’s, mobiele My HR-toepassingen, tools om administratie af te handelen enz.
 • Mobiele toegang tot essentiële documenten en andere bedrijfscommunicatie.

Heb aandacht voor mobiele medewerkers

 • Betere communicatie en samenwerking, altijd en overal, met Office 365, Teams en andere samenwerkingsapps.
 • Mobiele apparaten zoals laptops, smartphones, tablets, headsets en andere accessoires.
 • Hybride meeting rooms en trainingruimtes.
 • Ondersteuning bij de implementatie van digitale oplossingen. U kan de gebruikersadoptie verhogen via een actieplan in meetbare stappen, aangevuld met extra info en trainingssessies voor uw medewerkers.

Blijf in nauw contact met alle medewerkers en zorg voor…

Werknemers zijn nu verder van elkaar verwijderd dan ooit tevoren. Daarom is het cruciaal om de employee experience te verbeteren, frustratie over IT te vermijden en de prestaties op de werkplek te verhogen. Daarvoor maakt een digitaal vaardige organisatie gebruik van een uitgebreid gamma aan tools en applicaties die het werk van uw werknemers zowel op kantoor als erbuiten vlot laat verlopen.

De tools

 • Experimenteer met nieuwe technologieën, zoals AI, VR/AR, IoT, Cloud, Cybersecurity, 5G of Fiber, zelfs als deze op het eerste gezicht niet echt geschikt lijken voor uw bedrijf. Bekijk of u er binnen uw organisatie een specifieke testruimte kan worden ingericht. De ervaring die u daar opdoet, kunt u gebruiken om uw digitale werkplek naar een hoger niveau te tillen.

 • De hybride werkplek is ieders verantwoordelijkheid, niet louter die van IT of HR. Een ketting is zo sterk als haar zwakste schakel en ook de digitale behendigheid van uw organisatie hangt af van hoe digitaal behendig al uw departementen, teams en medewerkers zijn. Digitale vaardigheid zou daarom in de doelstellingen van elke leidinggevende en elke medewerker ingeschreven moeten zijn. 

Internet of Things

Internet of Things maakt het leven voor ons allemaal gemakkelijker. Door dingen met elkaar te connecteren, weet u welke parkeerplek nog vrij is of waar uw goederen zich exact bevinden. Dankzij de verkregen data bent u van alles op de hoogte (aantal mensen op kantoor, CO2 meting, luchtkwaliteit), optimaliseert u uw processen en verbetert u het comfort voor uw eindklant. 

 • Bepaal welke ROI u verwacht van de digitale werkplek.
   
 • Maak gebruik van end-user monitoring om het gebruik van de digitale tools te meten, met inachtname van de GDPR-regels uiteraard. Dat laat ook toe om proactief IT-problemen te voorkomen.

 • Onderzoek de situatie zoals die is na de overstap door de KPI-dashboards te analyseren: in hoeverre wordt er van de digitale werkplek en de verschillende toepassingen gebruik gemaakt? Welke tools en applicaties worden er gebruikt en welke zijn (nog niet) ingeburgerd?

 • Vergelijk de situatie voor en na de overstap om het succes te kunnen meten.

 • Organiseer trainingen en andere praktische leerervaringen om van uw medewerkers echte ambassadeurs (Digital Heroes) van de digitale werkplek te maken. 

De enige manier om erachter te komen of de digitale werkplek het beloofde resultaat heeft bereikt, is door het gebruik te meten:

3. Meten is weten

 • Niets gaat vanzelf, dus ook uw digitale werkplek niet. Het is van essentieel belang dat uw strategie en roadmap voor uw digitale werkplek gepaard gaan met een duidelijke stapsgewijze aanpak.

 • Uw digitale werkplek is een langetermijnproject. De technologie ontwikkelt zich razendsnel en uw digitale werkplek zal moeten bijblijven. Als u in de cloud werkt, worden updates automatisch geïnstalleerd, zodat u zich hier geen zorgen meer om hoeft te maken.

 • Breid de digitale werkplek stap voor stap uit. Misschien moet niet alles binnen uw bedrijf gedigitaliseerd worden, maar het is goed mogelijk dat u extra waarde voor uw bedrijf kunt genereren door ook minder voor de hand liggende zaken te digitaliseren.

Net zoals Rome niet op één dag is gebouwd, zal ook de hybride werkplek blijvende inspanning vragen: 

Blijven evolueren

 • Laten de voordelen van het digitale werken in de directe omgeving zien
 • Helpen collega’s en beantwoorden hun vragen
 • Blijven op de hoogte van nieuwe digitale manier van samenwerken 
 • Delen feedback en expertise in de gemeenschap van Digital Heroes

Deze digitale helden…

Om de digitalisering doorheen de ganse organisatie verder te ondersteunen, startte Proximus het project ‘Digital Heroes’ op: medewerkers met digitale vaardigheden die voorop willen lopen en de overgang naar een digitale manier van werken helpen vergemakkelijken. 

Digitale helden bij Proximus

  • Trainingssessies (zowel persoonlijk als via webinars) zijn idealiter interactief: door werknemers continu te laten oefenen met nieuwe aspecten en updates van de digitale werkplek is de kans groter dat ze doorlopende veranderingen sneller zullen accepteren.

  • Handige cheat sheets geven een beknopte uitleg van de afzonderlijke toepassingen van de digitale werkplek terwijl gebruikershandleidingen bieden een uitgebreider en completer overzicht van de verschillende toepassingen en functionaliteiten.

  • Een lijst met veelgestelde vragen (FAQ) kan ervoor zorgen dat de klantenservice minder vragen krijgt.

  • In filmpjes met screenshots kunnen eindgebruikers stap voor stap zien hoe ze iets moeten doen.

Al uw medewerkers op dezelfde lijn houden en hun digitale expertise opbouwen: dat is de sleutel om uw digitale werkplek te doen slagen  en een voorwaarde om de verdere digitalisering van uw bedrijf, het klantencontact, het businessmodel te doen slagen. 

U kunt nog zo veel tijd en energie in uw digitale werkplek steken, als uw werknemers er niet helemaal voor gaan, zal het niets opleveren. Enkele essentiële aspecten om te garanderen dat uw medewerkers mee aan de kar blijven trekken van het digitaal businessmodel:

2. Digitale vaardigheden opbouwen

Klaar voor hybride werken met WPaaS

Workplace-as-a-service omvat o.a.:

 • Concepting van werkplekken
 • Installatie van IT-materiaal op kantoor of thuis
 • Installatie en beheer van hybride meeting rooms
 • Tooling om hybride te werken:
  - Samenwerkingsapps
  - digital whiteboarding
  - Stabiele videoconferencing
 • Ondersteuning van gebruikers op afstand en/of ter plaatse

Zo kunnen uw medewerkers vlot schakelen tussen kantoor, thuiswerkplek of ergens onderweg.

Klik voor meer info over WPaaS.


Bron: Gartner, februari 2019

 • Door strategische keuzes voor te bereiden: van toestellen en bedrijfssoftware tot beveiliging, service desk en andere diensten zoals hulp op afstand of ter plaatsen.

 • Door de financiering te regelen van alle materialen, staffing en sturing van ondersteunende IT diensten via een combinatie van aankoop, lease of as-a-service inkopen.

 • Door het operationele beheer van de IT van het bedrijf over te nemen (van ingebruikname over wijzigingen en uitbreidingen, t.e.m. buitengebruikstelling)

 • Door in te zetten op de adoptie van nieuwe digitale technologieën (zoals AI, VR/AR, IoT, Cloud, Cybersecurity, 5G of Fiber), hierin te blijven innoveren en onze eigen ervaring door te geven aan uw medewerkers. 

1. Ontzorgen van digitaal vaardige organistaties:

De shift naar een nieuwe, digitale manier van werken, kwam voor veel bedrijven sneller gekomen dan voorzien. Daarom biedt Proximus op maat gemaakte werkplekoplossingen zodat bedrijven zich kunnen blijven focussen op hun core business. Daarbij zijn 4 aspecten belangrijk: ontzorgen, digitale vaardigheden opbouwen, meten en blijven evolueren.

De business